استقبال از کاروان زیر سایه خورشید
اهدای لوح تقدیر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به رئیس دانشگاه مراغه
سالروز شهادت مظلومانه شهید بهشتی تبریک و تسلیت باد.
 معاونت فرهنگی و اجتماعی