منوی اصلی
 

معاون فرهنگی و اجتماعی

علی صفرزاده : معاون فرهنگی و اجتماعی 
کارشناسی  جامعه شناسی ، باقرالعلوم ، 1386 
کارشناسی ارشد  فقه و اصول ، حوزه علمیه ، 1384 
دکتری  فقه و اصول  ،  حوزه علمیه  ،  در حال تحصیل 
تلفن مستقیم 37276066 -041
داخلی : 322 
پست الکترونیکی : ansar3887@yahoo.com 
ارسال پیام :   

یادداشت:   

برنامه هفتگی:
 
اهداف 
تقویت جایگاه حوزه فرهنگ و فضا سازی فرهنگی برای توسعه فعالیت های فرهنگی دانشجویی 
جهت دهی و هدفمند نمودن ونظارت بر فعالیتهای علمی و فرهنگی 
توامند سازی و ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی دانشجویان با طراحی دوره آموزشی 
تقویت و ارزش های اخلاقی و باروهای دینی وجلوگیری از بروز و شیوع آسیب های فرهنگی ، روانی و اجتماعی دانشجویان 
 
وظایف و اختیارات 
 
نیازسنجی و برنامه‌ریزی در ارائه بهینه‌ی خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان 
نظارت بر امور فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و کلیه فعالیت‌های غیرآموزشی و فوق برنامه دانشجویان 
برنامه ریزی برای فراهم آوردن امکانات فرهنگی ، هنری برای سایر دانشگاهیان در چارچوب همکاری با معاونت‌ها و ادارت ذی‌ربط در دانشگاه 
 
سوابق اجرایی 
 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراغه در سالهای 1390-1392 
مدیر گروه معارف دانشگاه مراغه 1389-1392