جدول زمانبندی طرح کمند

بازه زمانی اجرای طرح:
  • اطلاع رسانی و دریافت آثار اول  اسفند الی 15 اردیبهشت 1401 از طریق سامانه  
https://culture.maragheh.ac.ir/kamand.html
  • داوری و اعلام برگزیدگان اولیه رویداد در حوزه های مختلف رویداد:اردیبهشت 1401
  • برگزاری کارگاههای مهارت افزایی برای برگزیدگان و شرکت کنندگاناردیبهشت 1401
  • برگزاری نمایشگاه عرضه طرحهای برگزیده رویداد:خرداد 1401
  • برگزاری اختتامیه رویداد و تجلیل از برگزیدگان نهایی: خرداد 1401