English
تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1398
کد 65

.

نتایج آزمون آنلاین کتابخوانی نودانشجویان اعلام شد

.
آزمون آنلاین کتابخوانی ویژه  نودانشجویان  برای اولین بار از طریق وب سایت دانشگاه به همت امور فرهنگی و امور رایانه و فناوری اطلاعات با موفقیت برگزار شد.
سوالات آزمون از سه عنوان کتاب "دل و قلوه و جیگر"، "یک وجب جا برای زندگی" و "بیست نکته برای مطالعه" که در قالب  بسته فرهنگی آیین معارفه به نودانشجویان اهدا شده بود، طرح و به مدت بیست دقیقه جهت پاسخگویی بر روی سایت دانشگاه قرار گرفت. ضمن تقدیر و تشکر از کلیه شرکت کنندگان و همکاران برگزار کننده آزمون، جوایز برندگان با دعوت قبلی طی مراسمی اهدا خواهد شد. نتایج و جوایز به شرح ذیل است:
کارت هدیه 100 هزار تومانی آیلین فرمانی رتبه ی اول مشترکا
کارت هدیه 100 هزار تومانی عرفان فرمانی
کارت هدیه 60 هزار تومانی فاطمه عظیمی رتبه ی دوم مشترکا
کارت هدیه 60 هزار تومانی ملیکا بشیری
کارت هدیه 60 هزار تومانی صبا اکبری
کارت هدیه 50 هزار تومانی امیر حسین باقری رتبه ی سوم مشترکا
کارت هدیه 50 هزار تومانی مریم مرزبان
کارت هدیه 50 هزار تومانی زینب مرادی نیکو
کارت هدیه 50 هزار تومانی عادل رسولی
کارت هدیه 50 هزار تومانی زهرا عبدی
کارت هدیه 40 هزار تومانی مرتضی مرتضویان رتبه ی چهارم
کارت هدیه 30 هزار تومانی سوما حومه خانی رتبه ی پنجم مشترکا
کارت هدیه 30 هزار تومانی علی خیرخواه
کارت هدیه 20 هزار تومانی محمد داداش زاده رتبه ی ششم