English
تاریخ : يکشنبه 21 اسفند 1401
کد 155

.

راه اندازی سامانه هدف (همیاری دانشگاهیان در فرهنگ)

.
اداره کل سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در راستای افزایش مشارکت پذیری و کنش مسئولانه، سامانه هدف (همیاری دانشگاهیان در فرهنگ) را برای ایجاد بستر مناسب تعامل، همراهی و همیاری جامعه دانشگاهی در برنامه ریزی و کنش گری این عرصه، طراحی و راه اندازی کرده است.
هدف، خانه ای برای هم اندیشی و هم آفرینی فرهنگی دانشجویان، اساتید، گروه های دانشجویی و معاونت های فرهنگی و اجتماعی است که در بخش های زیر فعال است:
نگرش و سنجش: نظرسنجی کمی
- بازبینی و بازاندیشی: اصلاح کیفی آین نامه ها و شیوه نامه ها
- ایده پردازی: اشتراک گذاری ایده های خلاقانه جدید
- تجربه نگاری: اشتراک گذاری تجربه نوآورانه خاتمه یافته
- ناگفته ها و نا شنیده ها: فضای بروز و ظهور صداهای هرگز شنیده نشده
- روایت: اشتراک گذاری تجارب زیسته و زوایای دید گوناگون
نقد هنرمندانه: بستر نمود هنر انتقادی